Flight Six

Đài Loan

Liên kết du học
Flight Six - Đại học Nam Hoa

 Đại học Nam Hoa (NHU) được thành lập năm 1996 bởi Hòa Thượng Hsing Yun, tọa lạc tại Gia Nghĩa, Đài Nam. Được tài trợ thông qua sự hỗ trợ của hàng triệu người theo dõi Fo Guang Shan (Phật Quang Sơn), Nam Hoa là trường đại học toàn diện và đa ngành đầu tiên được thành lập bởi Fo Guang Shan. Tại Flight Six sẽ có tất cả những gì bạn cần tìm:

  • Thông tin về trường
  • Chương trình học tập
  • Giá trị liên kết của Flight Six
  • Hình ảnh thực tế